Einde van kernenergie vzw
Fin du nucléaire asbl
Ende der Atomkraft asbl

  

Persbericht, 26 oktober 2019

Verlenging van de levensduur van 3 kernreactoren in 2025?
RTBF de relais van het "Belgian Nuclear Forum"?

De daverende verklaringen van de nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur van Electrabel over zijn wens om 2 of 3 kernreactoren uit te breiden van 10 naar 20 jaar, hebben een aantal reacties opgeroepen in de media, in de politieke wereld en natuurlijk ook bij de media-"expert" in energie, ingenieur en professor aan de Universiteit van Luik, Damien Ernst. Herinnering aan enkele goede woorden van Johnny Thijs, die hij op 5 oktober aan de krant Le Soir heeft gegeven, maar die toch aangeeft dat "het aan de politieke leiders is om te beslissen":

Natuurlijk mogen we niet verwachten dat de waarheid uit de mond van deze pas gepromoveerde nucleocraat komt, net zo min als we de waarheid mogen verwachten van de hierboven genoemde ingenieur, een bevestigde nucleocraat. Hoe kunnen we ons voorstellen dat we de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening van een land kunnen garanderen met reactoren die logischerwijs steeds zwakker worden, omdat ze gewoonweg verband houden met hun veroudering, met als gevolg dat de gemiddelde bezettingsgraad in de afgelopen jaren 70% is geweest in plaats van de 90-95% die als normaal wordt beschouwd voor dit soort reactoren. Bovendien is het nog steeds noodzakelijk om een kort geheugen te hebben om de 10 maanden van sluiting van twee van de 3 oudste reactoren, D1 en D2, niet te vergeten vanwege lekkage in het primaire circuit, niet later dan vorig jaar.

En hoe zit het met deze absurditeit van kernenergie, die goed zou zijn voor de vermindering van de CO2-uitstoot? Eén enkele 1 GW-reactor vereist de jaarlijkse winning van ongeveer 200.000 ton uraniumerts. Na de ertswinning vergen ook de processen van het malen, raffineren, verrijken en produceren van brandstofstaven veel energie en zijn daarom ook een bron van broeikasgasemissies. Ter vergelijking, een windpark heeft alleen wind als "brandstof" nodig.

Wat de "prijs" betreft, is kernenergie altijd duurder geweest en zal het altijd duurder zijn dan andere sectoren van de elektriciteitsproductie, zoals recentelijk is aangetoond door deze studie van een Duits economisch onderzoeksinstituut, uiteraard ten koste van de burger die het varken betaalt.

Nog zorgwekkender is dat het er ook op lijkt dat de waarheid niet van de reguliere media zal komen. Dit is bijvoorbeeld wat de RTBF ons in haar dagelijkse nieuwsbericht vertelt: "Vandaag is kernenergie essentieel voor de elektriciteitsproductie" en om deze stelling te rechtvaardigen door het flamboyante schema van de "energiemix" van september, onverbiddelijk: "60,5% voor kernenergie in september" te tonen. Men vergeet dat kernenergie de "basis" vormt voor de voorziening: zij heeft voorrang op andere energiebronnen, kerncentrales produceren altijd op het maximum van hun huidige capaciteit, omdat het niet mogelijk is hun vermogen te moduleren. Zozeer zelfs dat Electrabel soms onze buren betaalt om onze overtollige elektriciteitsproductie te absorberen of om onze wegen op klaarlichte dag te verlichten. Deze fameuze extra mix toont enkel de productie, niet het verbruik.... Ondanks dit aanzienlijke voordeel dat aan de nucleaire sector wordt toegekend, is de realiteit dat de Belgische kernenergie de laatste 7 jaar 37-38% van het verbruik voor haar rekening heeft genomen, heel wat minder dan de 60,5% die de RTBF-journalist noemt. We zullen niet verbaasd zijn over deze ontsporing als we de bron van de geciteerde gegevens controleren, niets anders dan het "Belgian Nuclear Forum", het communicatieorgaan van de nucleaire lobby dat bekend staat om de miljoenen euro's die het jaarlijks ter beschikking heeft voor deze propagandacampagnes (zie het beeld uit het nieuws hiernaast, waar de vermelding "Nuclear Forum" zeer discreet lijkt te zijn).

Contact

Francis Leboutte
Frédéric Blondiau
info@findunucleaire.be
04.277.06.61